Prekių grąžinimo - keitimo taisyklės

1) Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ (2011 m. gruodžio 23 d. ūkio ministro įsakymo 4-959 redakcija).

2)  Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pardavėjas atsiuntė Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą (formą užpildyti galima išsispausdinus iš tinklalapio ar priduodant prekę prekių priėmimo iš pirkėjų skyriuje).

3) Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

4) Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

5) Prekes Pirkėjas grąžina savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

6) Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

7) Pirkėjas gali pasinaudoti teise grąžinti įsigytas prekes ar jas pakeisti kitomis per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 3. (Žiūrėti Pirkimo – Pardavimo taisykles) punkte numatyta tvarka.

8) Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo-pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 7. p.(Žiūrėti Pirkimo – Pardavimo taisykles), prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita, o sumokėti  pinigai grąžinami per 15 dienų nuo prekės grąžinimo į Pardavėjo atstovybę dienos.

9) Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

10) Jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos, Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių.


Partneriai:

Garantinis servisas:

 VILNIUS

Kalvarijų g. 59A

Tel.: +37060573757

PASVALYS

Tel.: +37061693769

KAUNAS

Tel.: +37060019186